ul. Podmiejska 2G, 19-300 Ełk
biuro@newhouse.elk.pl
tel. 87 610 02 62
NEW HOUSE FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA

Kaplica Kanclerska i Dom Królewski Zespołu Poklasztornego w Wigrach

Od lutego 2017r do czerwca 2018r. w związku z podpisaną umową z Fundacją WIGRY PRO, zrealizowane zostały roboty budowlane przy zabytku jakim jest Kaplica Kanclerska i Dom Królewski Zespołu Poklasztornego w Wigrach, w ramach projektu „Pokamedulski Klasztor w Wigrach kolebką dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny”.

Roboty budowlane polegały na wykonaniu remontu wnętrza, remontu elewacji, dostosowaniu zabytku do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupie wyposażenia budynku Domu Królewskiego i Kaplicy Kanclerskiej oraz budowie dróżek przy zabytku.

Prawa autorskie Firma Budowlana New-House © 2018

Facebook