ul. Podmiejska 2G, 19-300 Ełk
biuro@newhouse.elk.pl
tel. 87 610 02 62
NEW HOUSE FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA

EREMY TARASU GÓRNEGO wraz z murami i zagospodarowaniem terenu wchodzących w skład Pokamedulskiego Zespołu klasztornego w Wigrach.

W lipcu 2018r. rozpoczęliśmy roboty budowlane polegające na remoncie EREMÓW TARASU GÓRNEGO wraz z murami i zagospodarowaniem terenu wchodzących w skład Pokamedulskiego Zespołu klasztornego w Wigrach. 

Zakończenie prac listopad 2020r. 


To już II Etap remontu realizowanego na rzecz Fundacji WIGRY PRO, której celem jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury Klasztoru Kamedułów w Wigrach.

 
 
Prowadzone prace związane są z  wykonaniem robót budowlanych, zakupem i instalacją sprzętu i wyposażenia wystawienniczego oraz utworzeniem wystaw stałych na potrzeby realizacji projektu „Klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa Zakonu Kamedułów”.  

Prawa autorskie Firma Budowlana New-House © 2018

Facebook